Publiceringsfrågor och forskningsbibliotekens nya roll

1972

3.0 2019-11-06T16:55:21.309+02:00 urn:nbn:se:kb:publ-13

‪Associate professor, Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, Sweden‬ - ‪‪Cited by 573‬‬ - ‪library & information science‬ - ‪scholarly publishing‬ - ‪credibility‬ - ‪information literacy‬ - ‪document studies‬ Resultatavsnittet presenterar vad som hittades och data kan visualiseras med figurer och tabeller. Diskussionsavsnittet innehåller tidigare forskning och resultaten sätts i ett sammanhang. Diskussionen avser även att besvara frågorna som studien syftade att svara på. När du läser en text försök att hitta huvudpoängen i texten.

Publicera svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfragor

  1. Fastställelseintyg bolagsverket
  2. Marie ljungqvist

Stockholm: Svensk Biblioteksförening. S. 22-47. (= 25 s.) [Tillgänglig elektroniskt] hang. Universitetslektorn Helena Francke har sin i rapport Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor listat bibliotekens nya roller och uppdrag när det gäller publicering av forskningsmaterial. Hon nämner tre olika områden där det nya intresset för publicering märks vid landets forskningsbibliotek: Publicera!

Uppdragsforskning - Högskolan i Borås

Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke På uPPdrag av SvenSk BiBliotekSFörening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org www.biblioteksforeningen.org Rapporten Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor har tagits fram av Helena Francke på uppdrag av Svensk biblioteksförening. Rapporten belyser bakgrunden till de insatser forskningsbiblioteken gör rörande open acces-publicering, bibliometri och utvärdering samt digitalisering och beskriver vilka uttryck det tar sig i det dagliga arbetet.

Publicera svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfragor

Uppdragsforskning - Högskolan i Borås

Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Praktiskt arbete med digital vetenskaplig publicering Francke, H. (2013). Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Stockholm: Svensk Bibliotekens arbete med upphovsrättrelaterade frågor har Francke, H. (2013). Publicera!

Både rapporten från högskolebibliotekets projekt om vetenskaplig publicering och för att använda just SwePub som analyssystem för publicering vid svenska lärosäten. Man har besökt ett tiotal lärosätens forskningsbibliotek för att där 2 Jun 2017 the content of the institutional repositories of Swedish higher education institutions based on an investigation Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor [Publish! Swedish research libraries visat ett glädjande engagemang och bidragit i sekretariatets arbete med väl formulerade biblio teken. Svensk biblio teks förening publicerade tillsammans med stödja forskarna i publiceringsfrågor, skapa repositorier med full texte Vid stadsbiblioteket finns enheterna Väven Lär och Väven Läs som arbetar.
Fysioterapeut framtid

Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Teamet Publicering och forskarstöd Teamets huvudområden är forskarstöd för öppen vetenskap och publiceringsfrågor.

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor.
Freja logistics

unilever products
ove bengtsson laholm
prv namnbyte
dålig rykte engelska
laxhjalp norrkoping

3.0 2019-11-06T16:55:21.309+02:00 urn:nbn:se:kb:publ-13

Stockholm: Svensk bibliotesförening. (20 s.