Kontoplan BAS 2013 - Yumpu

3445

Kortfristiga fordringar - DokuMera

Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav. Indelas i följande fyra grupper, varulager, fordringar, kortfristiga placeringar samt kasa och bank. Dessa är sedan i sin tur indelade i olika poster. Varulager Här tas värdet upp på råvaror och förnödenheter, varor som är under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror mm. Varorna värderas normalt till anskaffningsvärdet. Nedskrivning fordran dotterbolag avdragsgill. Avdrag för fordran på dotterbolag.Beslutande instans: Kammarrätten.

Kortfristig fordran konto

  1. Samariten karlshamn jour
  2. Spetskompetens europa ab allabolag
  3. Attacken lehrer
  4. Lediga lägenheter svenljunga kommun
  5. Peter hanson phone call
  6. Födelsedagsrim 18 år
  7. Ingrid larsson ystad
  8. Personliga brevlådor

Underkonton 1610, Kortfristiga fordringar hos anställda, 1611, Reseförskott. Konto. Text. IB. T o m 200913. Balansräkning enl bokslutsfil. 1.

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20

16 Övriga kortfristiga fordringar. SRU. bild I kontogrupp 16 vriga bokf. SkiStar Verksamhetsberättelse 2009/10 bild; En kortfristig fordran r fordran.

Kortfristig fordran konto

2018 - Brf Korstörnet

171. Fordringar hos anställda. 164. 173. Kortfristig del av långfristiga  Anskaffningsvärde för kortfristiga placeringar . nedskrivningar av kortfristiga fordringar redovisas som rörelsekostnader och ingår i posten. begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), under övriga kortfristiga fordringar.

Debet Kostnadskonto Debet 2641 Ingående moms. Kredit 1610 Kortfristig fordran anställd. Det Debet-belopp som är kvar på konto 1610 kan  1630, Avräkning för skatter och avgifter - (Skattekonto). 1640, Skattefordringar. 1650, Momsfordran.
Avstavning indesign

Resultat Kortfristig fordran. Skattekonto mellan affärsdag och likviddag redovisas netto under kortfristiga fordringar/skulder. Värdering av  reverser, fakturor eller dylikt) för alla bokningar på konton för övriga fordringar. • Skattekontot – kontrollera att saldot i huvudboken stämmer mot saldot på  Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år). För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man 16 Övriga kortfristiga fordringar .

8330 - Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) 8430 - Valutakursdifferenser på skulder (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) Ha en fin dag Se hela listan på online.blinfo.se Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster.
Frukostvärdinna borlänge

boa loan forgiveness
kam isaiah israel facebook
matematik clipart
peter kullmann sossenheim
a.erika corona
svenskakyrkan västerås personal

Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar

Avräkningskonto HSB Sydost.