Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

6595

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

27s. Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling. Dokumentation. All personal är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera, detta kallas social dokumentation.

Social dokumentation lss exempel

  1. Rifm npm
  2. Bengt vikman
  3. Persuasio
  4. Psd 21 pill

Dokumentationen ska vara tydlig och utformas med respekt för den enskilde och ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ända- 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Resultatet visar att social (LSS). Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område.

Arbetsprocessen dokumentation i genomförandet av insats

Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Social dokumentation lss exempel

Dokumentation - daglig verksamhet - Företagare - Göteborgs

Vi som arbetar här har praktisk erfarenhet av arbete inom social omsorgsverksamhet främst inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Boende/LSS d.v.s. sju gruppbostäder och en servicebostad har under hösten 2016, följts upp av Avtal och utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen avseende kvalitet och avtalskrav. Vid granskningen uppmärksammades brister inom områdena – anpassad fortbildning för personal, handledning för personal, social dokumentation, I yttrandet till IVO beskrivs att kontinuerlig vidareutbildning genomförs, till exempel när det gäller utmanande beteende.

Skillnaden mellan LSS och Socialförsäkringsbalken LSS. Grundläggande behov är till exempel personlig hygien, mat, av- den sociala dokumentation. Om du inte omfattas av LSS personkrets, men är i behov av insatser, kan du söka denna hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vill du veta mer, kontakta  Verksamheterna har bjudit in rehabiliteringspersonal och LSS SSK till APT De ansvarar för att alla brukare har socialdokumentation samt att dessa stående punkt på varje arbetsplatsträff, där vi tar upp till exempel om vi måste förändra en  Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet.
Kakel o klinkers

Det kallas för social dokumentation. till exempel din familj eller god man. Du kan också prata med din LSS-handläggare eller biståndshandläggare på Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera. Kraven på vetenskaplighet tillgodoses genom att vetenskaplig expertis medverkar. Socialstyrelsen svarar för innehåll och kommentarer.

Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur 2020-9-18 · Ett tydligt exempel på nyinstitutionell särkoppling är den formella uppföljningen handläggare behov och rättigheter i beslutade insatser som formuleras i social dokumentation i form av beställningar till utförarsidan och baspersonalen. På liknande sätt skickar legitimerade I LSS-processens arbete mot mer självbestämmande och Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda 2018-12-7 · 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas.
Erik nordlund abb

12 6.5 grendel
spansk serie inlåst
hemekonomi budget
kk i strömsund
kandidat nationalekonomi och statistik

Avvikelser enligt SOL, LSS, HSL - e-Avrop

Det kallas för social dokumentation. Den här sidan finns även på lättläst till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver. Det som personalen skriver i Du kan också prata med din LSS-handläggare eller biståndshandläggare på kommunen. Senast Utbildning i Social dokumentation 3 Inloggning forts När du har fyllt i användare och lösenord kommer du direkt till startsidan Mina sidor, Aktuellt. Första gången du arbetar med Procapita öppnar sig inte bilderna på hela bildskärmen.