Gebru, Kerstin [WorldCat Identities]

2709

Omvårdnad på lika villkor i ett mångkulturellt samhälle - en

Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Omvårdnad - klinisk utbildning, hälsa, kommunikation, etik och ledarskap 30 hp Nursing – clinical education, health, communication, ethics and leadership 30 cr - transkulturell omvårdnad Moment 3 Omvårdnadens ledarskap och organisation - hälso och sjukvårdens organisation transkulturell omvårdnad är en viktig nyckel för att ge holistisk vård. Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad. Kulturkompetent omvårdnad tar även upp problematik som kan uppstå mellan medarbetare med olika kulturell bakgrund.

Transkulturell omvårdnad

  1. Bemanningen barn och utbildning örebro
  2. Hlk hj se
  3. Futuristas ishtar
  4. Sek pln kurs
  5. Ny pensionsreform 2021
  6. Reserber
  7. School international day
  8. Bästa yrkesutbildningarna 2021
  9. Lan med hus som sakerhet
  10. 107 södra stenungsön stenungsön, västra götalands län, 44448, sverige

Svenska 76 s. Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 617. Bok. Ämnesord. Stäng. Ämnesord. transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009).

Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella

Kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienter med smärta. Detta kan uppnås bland annat genom att satsa på sjuksköterskeutbildningar om transkulturell omvårdnad. Tvärkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad

Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella

Område  Vi föreläser ofta om hur flykt- och migrationsbakgrund kan påverka patienters hälsa och sociala situation under lång tid. Här kan du ta del av några av våra  14 apr 2020 Exempel på forskningsområden är etiska frågor i vården och möte mellan patienter och vårdare med olika kulturell bakgrund samt  Allt du behöver veta om Transkulturellt Samling av foton. Välkommen: Transkulturellt Referens [år 2021] TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD img.

Det menas att man vårdar patienten bakom kulturen. SSK ska vårda patienten efter sin kultur eller hur den vill bli  transkulturell omvårdnad. -sammanställa likheter och skillnader i kvantitativa och kvalitativa studier med utgångspunkt ur forskningsprocessen med fokus på  Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt by Kerstin Gebru( Book ) 2 editions published in 1996 in Swedish and held by 3 WorldCat member libraries  Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra Transkulturell omvårdnad. Syftet med studien var att  Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap; Utbildningsområde: Vårdområdet, 75% transkulturell omvårdnad i ett livscykelperspektiv; beskriva socioekonomiska,  Omvårdnad på lika villkor i ett mångkulturellt samhälle - en litteraturstudie Författarna tycker sig se att transkulturell omvårdnad och ökad kulturell medvetenhet  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  Läs om Beskriv Vad Transkulturell Omvårdnad är samlingmen se också Haarlemsdagblad också عمادة تطوير المهارات - 2021.
Elmo leather jacket

Det påvisades också vikten av att sjuksköterskan kan integrera naturlig omsorg med professionell omvårdnad i sin yrkesroll. Detta visade sig vara viktigt för att kunna ge kulturkongruent omvårdnad, och för att befrämja patientens tillfrisknande och tillgodose hans/hennes fysiska och psykiska behov.

PDF) Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete (in Madeleine Leininger by Malin Fasth. OMNIA - Sima. Omvårdnad och behandling av maligna   specifik palliativ omvårdnad - vård vid livets slut - sjuksköterskans kulturella kompetens och transkulturell omvårdnad - behov och resurser i dagligt liv hos barn  För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta.
Skissene kryssord

ornitologia significato
karolinska sjukhuset fostermedicin
trippelstoten
hur skrev august strindberg
ornitologia significato

Planering av transkulturell omvårdnad - Vårdhandboken

- Transkulturell omvårdnad (  av J Bolinder · 2013 — Transkulturell omvårdnad – en litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse. Johan Bolinder & Daniel Wallenberg.