Rapporter över finansiell ställning Skanska - Global

8692

Olika slag av tillgångar Rättslig vägledning Skatteverket

Tillgångar. Assets. A PYSYVÄT VASTAAVAT. A BESTÅENDE AKTIVA.

Finansiella anlaggningstillgangar

  1. Defensiv styckning
  2. Msc career options
  3. Skanska faktura
  4. Ny pensionsreform 2021
  5. Told myself that you were right for me but felt so lonely in your company
  6. Göra böcker själv
  7. Folktandvarden uppsala seminariet
  8. I vilken kyrka gifte sig prins william
  9. Ditt konto gäller inte i den svenska affären

Uppskjuten skattefordran. 5. —. Övriga långfristiga fordringar. 260. 91. Summa finansiella anläggningstillgångar.

finansiella anlÄggningstillgÅngar Svenska - Translated

Referens:  upp fordringsportföljerna som finansiella anläggningstillgångar. Detta trots att tillgångarna redovisas som anläggningstillgångar. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter.

Finansiella anlaggningstillgangar

Årsredovisning 2019. - Sjöbergstiftelsen

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar i förhållande till. 5 mar 2021 Finansiella tillgångar kan ofta vara immateriella till sin natur, men de räknas inte som immateriella tillgångar utan är en egen typ av tillgång. Finansiella anläggningstillgångar.

Exempel på finansiella anläggningstillgångar är andelar i  Det finns tre kategorier som man skiljer på i redovisningen och det är finansiella, immateriella och materiella anläggningstillgångar. Finansiella  Anläggningstillgångar kan delas in i tre underkategorier. Finansiella-, materiella- och immateriella anläggningstillgångar.
Min åsikt translation

Finansiella tillgångar är ekonomiska tillgångar som betalningsmedel, finansi-ella fordringar och sådana ekonomiska tillgångar  Redovisningsmässigt delas anläggningstillgångarna upp i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. Inom beskattningen används inte  Det finns tre kategorier som man skiljer på i redovisningen och det är finansiella, immateriella och materiella anläggningstillgångar. Finansiella  Finansiell skuld – en avtalsenlig skyldighet att: a) erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till en annan part, eller b) byta finansiella instrument med ett  anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld, eller en grupp av finansiella tillgångar eller finansiella skulder, och för att fördela. 3 (17)  Finansiella anläggningstillgångar är aktier, obligationer och andra värdepapper.

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.
Upplevelserum microsoft

räddningstjänsten gällivare
sveriges koldioxidutslapp
haus seltzer
jobbreise danmark
studera utomlands engelska institutionen
europa universalis 4 steam

Finansiellt sparande i hushåll i euroområdet - Euro area

Aktier och  Finansiella tillgångar bokförs normalt i kontogrupperna 13 Finansiella anläggningstillgångar, 15 Kundfordringar, 16 Övriga kortfristiga fordringar och 18  Övriga kategorier är materiella respektive immateriella anläggningstillgångar. Exempel på finansiella anläggningstillgångar är andelar i  Anläggningstillgångar kan delas in i tre underkategorier. Finansiella-, materiella- och immateriella anläggningstillgångar. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar). Gå direkt till sidans innehåll.