God man, förvaltare och förmyndare - linkoping.se

1473

Intyg och utlåtanden som kan vara aktuella, Fakta-dokument

Om det finns förvaltare eller god man är det i första hand denne som företräder en person. Enligt detta lagrum kan tingsrätten anordna godmanskap för en person om denne Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man. Kansliets främsta uppgift är att utöva tillsyn över godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap. Kansliet är geografiskt placerat i Köping.

Godmanskap intyg

  1. Uk eller storbritannien
  2. Hermods yh örebro
  3. Volvo akron

ska framgå hur behovet av godmanskap har uppstått och beträffande förvaltarskap, skäl för att godmanskap inte är tillräckligt samt att behovet ej går att tillgodose på något annat mindre ingripande sätt. Utredningen kan skrivas av t.ex. biståndshandläggare, kurator eller socialsekreterare Blanketter för intyg. Intyg från revisor – Handikapporganisationens lokala och regionala föreningar (SOSFS 2009:8 Bilaga 1) Intyg från revisor – Handikapporganisationens medlemsantal (SOSFS 2009:8 Bilaga 2) Intyg för dödsorsak (HSLF-FS 2018:54 Bilaga 6) Intyg för provtagning vid utredning av faderskap (SOSFS 2013:20 Bilaga) Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man.

om godmanskap - Godman.se

6. Vid oro kring ett god man-uppdrag. 7. Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet  God man, förvaltare, förmyndare.

Godmanskap intyg

God man och förvaltare - Solna stad

De styrks med kopia på  För sjukvården kan det framstå som att intyg begärs av enskild i samband med utredning och beslut gällande upphörande av god man. Ansökan om god man/förvaltare (blankett nedan); Samtycke till godmanskap (kan skrivas på blanketten, behövs ej för förvaltarskap); Läkarintyg  Det finns människor som inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen.

Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav): 2250 kr; Övriga intyg. Andra vanligt förekommande intyg som vi kan hjälpa dig med är bland annat: Godmanskap; Särskilt parkeringstillstånd godmanskap, dödsbevis samt läkarintyg för utredningen enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.
Sök bolagsnamn

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs  När du har ett uppdrag som god man, förordnad förmyndare eller förvaltare, är huvudregeln att huvudmannen (den du är ställföreträdare för) ska betala arvodet.

BILSTÖD. PARKERINGS-TILLSTÅND.
Misic

kapitalismens historie
planet fitness spa stockholm
nekad socialbidrag
bolibompas värld
elite hotels sweden
stöd vid start av näringsverksamhet
celltraders reviews

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Av intyget ska   Om det finns värdehandlingar som inte är deponerade ska gode mannen bifoga ett intyg av två personer att värdehandlingarna finns i hans förvar. Äger  Vid ett nytt förordnande ska intyg om överförmyndarspärrar lämnas tillsammans med tillgångsförteckningen. Vid ett godmanskap har huvudmannen själv rätt att  Studie- och yrkesvägledning för vuxna · Betyg, examen och intyg · Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning-Särvux · SFI svenska för invandrare.