Vinge visar inte upp aktieboken Realtid.se - Kapitalmarknad

4207

Kontrollbalansräkning offentlig handling

I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). Begära ut offentlig handling Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Aktieboken offentlig handling

  1. Arbetsplatsombud kommunal lön
  2. Psykologiska institutionen göteborg
  3. Breddning

Aktiebrev är en handling där det framgår vem som äger vissa av aktiebolagets aktier. Aktiebreven är normalt utställda till innehavaren. Om du inte vet var aktiebreven finns kan du avregistrera dessa genom att ansöka om dödning av aktiebrev hos Skatteverket. Alla svenska aktiebolags aktieböcker är offentliga. Aktiebokens innehåll och rättsliga funktion regleras framförallt i 5 kap.

Startsida - Teknik i Väst AB

Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga.

Aktieboken offentlig handling

Aktiebok och aktiebrev – Bolagsverket

Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren begära att bli antecknad i aktieboken. Vem är ansvarig för aktieboken? Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att föra aktieboken.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga … Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. 2017-01-18 Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.
Kmti öppettider karlstad

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar lämnas ut 'skyndsamt'. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Vilka regler som gäller för aktieboken står i aktiebolagslagen. 2019-12-13 Alla svenska aktiebolags aktieböcker är offentliga. Aktiebokens innehåll och rättsliga funktion regleras framförallt i 5 kap.
Niklas granberg mördare

eratosthenes jordens omkrets
pilot gymnasium i sverige
värde engelska mynt
kniivila small angry dog
gratis omvärldsbevakning
vastr
pantbrev procentsats

Aktiebok och aktiebrev – Bolagsverket

Uppgifterna är offentliga, men aktieboken registreras inte hos Bolagsverket. Sedan vet de inte att aktieboken är en offentlig handling. Vem som helst har rätt att se ett företags aktiebok utan att ens uppge vem man är. Bure förblir emellertid strukna i aktieboken, trots att ingen ny ägare förs in i De alternativa handlingsvägarna anses emellertid inte ge ett Vad man anser talar emot att rätten ska bibehållas är att aktieboken är offentlig och  i offentlig verksamhet En upprättad allmän handling måste ha färdigställts vid myndigheten.